Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την Επιλογή Αναδόχου Κατασκευής του Έργου: Ενεργειακή Αναβάθμιση, Ανακαίνιση και Λειτουργική Διαμόρφωση Κέντρου Παιδοψυχικής Υγιεινής (ΚΠΨΥ)

Ενεργειακή Αναβάθμιση, Ανακαίνιση και Λειτουργική Διαμόρφωση Κέντρου Παιδοψυχικής Υγιεινής (ΚΠΨΥ) στο Ιδιόκτητο Κτίριο της Παιδικής Πολυκλινικής Καρόλου 16, Αθήνα

Διακήρυξη
Διαύγεια PDF Ψ36346ΜΩΝ1-ΡΞΑ