Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών και οδοντιάτρων του κλάδου Ε.Σ.Υ. (Yπ’ αριθμ Γ4α/Γ.Π.οικ:14830/08-03-2023) – ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ Α’ ΕΓΚΡΙΣΗ 2023 – 1η Επαναληπτική Διαδικασία λόγω εξάντλησης επιτυχόντων για τον κωδικό θέσης: 5.21 Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»

Πίνακες ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ και ΑΝΑΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Υποψηφίων Ιατρών

Πίνακες ΝΕΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ και ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Υποψηφίων Ιατρών