Γ.Ν.Α. Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ– Αποτελέσματα Συνεντεύξεων ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ)