Γ.Ν.Π.Α. «Π. και Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ» – Αποτελέσματα Συνεντεύξεων ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ Η ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ