ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΣΩ ΚΗΜΔΗΣ – Υπηρεσίες Φύλαξης Κέντρων Υγείας

ΚΥ ΡΑΦΗΝΑΣ & ΚΕΦΟΚ ΛΕΝΟΡΜΑΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2024
Διαύγεια PDF 978Τ469Η26-1ΣΡ

ΚΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΥ ΣΠΑΤΩΝ & ΤΙ ΩΡΩΠΟΥ –ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2024
Διαύγεια PDF ΨΧΤ1469Η26-ΛΨΞ

ΚΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, ΚΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ, ΚΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ της 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2024
Διαύγεια PDF ΩΧΣΚ469Η26-ΔΡΞ

ΚΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2024
Διαύγεια PDF 6ΝΘΨ469Η26-ΤΙΘ

ΚΥ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2024
Διαύγεια PDF Ψ06Ν469Η26-ΠΔ5

ΚΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ & ΛΑΥΡΙΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2024
Διαύγεια PDF ΨΙΡΦ469Η26-2Δ2

ΚΥ ΒΥΡΩΝΑ & ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2024
Διαύγεια PDF 93ΘΚ469Η26-ΡΡΖ

ΚΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2024
Διαύγεια PDF 9ΕΟΧ469Η26-Η65