Γ.Ν.Π.Α. «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» – Αποτελέσματα Συνεντεύξεων ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ