Γ. Ν. “ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ” (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ») – Αποτελέσματα Συνεντεύξεων ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ