Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών και οδοντιάτρων του κλάδου Ε.Σ.Υ. (Yπ’ αριθμ Γ4α/Γ.Π.οικ:14830/08-03-2023) – ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ Ά ΕΓΚΡΙΣΗ 2023 1η Επαναληπτική Διαδικασία για τον κωδικό θέσης 1.186 Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» (αποτελέσματα)


Πίνακες ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ και ΑΝΑΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Υποψηφίων Ιατρών

Πίνακες ΝΕΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ και ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Υποψηφίων Ιατρών

Αποτελέσματα Υποψηφίων Ιατρών μετά τις Συνεντεύξεις – Ανάρτηση πινάκων Νοσοκομείων