Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών και οδοντιάτρων του κλάδου Ε.Σ.Υ. (Yπ’ αριθμ Γ4α/Γ.Π.οικ: 33935/22-06-2023) – ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΩΡΑΚΟΣ

Πίνακες ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ και ΑΝΑΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Υποψηφίων Ιατρών

Πίνακες ΝΕΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Υποψηφίων Ιατρών

Αποτελέσματα Υποψηφίων Ιατρών μετά τις Συνεντεύξεις – Ανάρτηση πινάκων Νοσοκομείων