Ανακοίνωση – Αιτήσεις Εγγραφής στο Μητρώο Αποκλειστικών για το 2024 απο 13/11/2023 έως 22/12/2023

       ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

                ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ  ΜΗΤΡΩΟ  ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΝ   ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να ενταχθούν  στο ετήσιο  Μητρώο Αποκλειστικών Νοσοκόμων  της 1ης ΥΠε  Αττικής  για το 2024, θα πρέπει να υποβάλλουν  τις  Αιτήσεις τους σύμφωνα με τις οδηγίες που υπάρχουν στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

Η  έναρξη  κατάθεσης  των αιτήσεων άρχεται  από  την Δευτέρα 13-11-2023, με καταληκτική ημερομηνία  την  Παρασκευή  22-12-2023.

Οι Αιτήσεις υποβάλλονται είτε μέσω:

  1. email: protokollo@1dype.gov.gr ή
  2. ΕΛΤΑ, ή
  3. ταχυμεταφορών (courier), στην Δ/νση:
1η ΥΠΕ Αττικής

Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού

Τμήμα Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων

Ζαχάρωφ 3, 11521 – Αθήνα

(για εγγραφή στο Μητρώο Αποκλειστικών Νοσοκόμων)

είτε
4. αυτοπροσώπως
από 09:30 π.μ. έως 13:30μ.μ. καθημερινά, στο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ.

Με την  ΑΙΤΗΣΗ – Υ.Δ.,  συνυποβάλλονται  τα  απαραίτητα δικαιολογητικά, καθώς και Δύο (2) φωτογραφίες  με αναγραφόμενο στην πίσω όψη το  ονοματεπώνυμο  και τον  Α.Μ. της ΥΠΕ (εάν πρόκειται για παλαιό εγγεγραμμένο).

Για την ανάκτηση των εγγράφων πατήστε:

Πληροφορίες:

  • Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ , τηλ. 213 2010 473
  • Α. ΒΙΔΑΛΗ, τηλ. 213 2010 538