Γ.Ν.Α. Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – Αποτελέσματα Συνεντεύξεων ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ/ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ/ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ