ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΣΩ ΚΗΜΔΗΣ – Υπηρεσίες Φύλαξης Κέντρων Υγείας

KY ΡΑΦΗΝΑΣ & ΚΕΦΟΚ ΛΕΝΟΡΜΑΝ  – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ & ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2023
Διαύγεια PDF 9ΟΤΤ469Η26-Σ9Υ

KY ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΥ ΣΠΑΤΩΝ και ΤΙ ΩΡΩΠΟΥ  – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ & ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2023
Διαύγεια PDF ΨΥΡΠ469Η26-354

ΚΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ , ΚΟΡΩΠΙΟΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ και ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ της 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ & ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2023
Διαύγεια PDF 67Κ6469Η26-Μ1Λ

ΚΥ   ΚΑΛΥΒΙΩΝ  – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ & ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2023
Διαύγεια PDF 9ΤΔΙ469Η26-9ΞΕ

ΚΥ  ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ & ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2023
Διαύγεια PDF ΨΤΡ5469Η26-ΜΟΜ

ΚΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ & ΛΑΥΡΙΟΥ – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ & ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2023
Διαύγεια PDF 915Β469Η26-ΩΟΒ

ΚΥ ΒΥΡΩΝΑ και ΚΥ ΠΑΤΗΣΙΩΝ – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ & ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2023
Διαύγεια PDF 6Τ99469Η26-Γ97

ΚΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ & ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2023
Διαύγεια PDF 9ΤΧΠ469Η26-Ρ77