Γ.Ν.Α. Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ – ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ Ν.Π.Δ.Δ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ)– Αποτελέσματα Συνεντεύξεων ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (Λοιμωξιολογία)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ (με την εξειδίκευση που προβλέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 161/2001 για τη Λοιμωξιολογία)