Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Προσωρινή Μετατροπή των Τ.Ε.Ι. σε Τ Ε Π του Γ.Ν.Α. «O ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ – ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Προσωρινή Μετατροπή των Τ.Ε.Ι. σε Τ Ε Π του Γ.Ν.Α. «O ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ – ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»

Διακήρυξη
Διαύγεια PDF ΡΡΑΡ46ΜΩΝ1-ΘΥ0