Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου

Στατική επάρκεια κτηρίου διοικητικών υπηρεσιών – σχολής Γ.Ν.Α. ΚΑΤ και ανακαίνιση Τ.Ε.Π. (2ος όροφος) και αναδιαμόρφωση των εξωτερικών ιατρείων (ισόγειο) του Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑΣ “ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ – ΠΑΤΗΣΙΩΝ”, τμήμα Α: Γ.Ν.Α. ΚΑΤ, Τμήμα Β: Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑΣ “ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ – ΠΑΤΗΣΙΩΝ”

Διακήρυξη
Διαύγεια PDF ΡΘΤΤ46ΜΩΝ1-ΥΥ1