Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών και οδοντιάτρων του κλάδου Ε.Σ.Υ. (Yπ’ αριθμ Γ4α/Γ.Π.οικ:14830/08-03-2023) – ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Π.Φ.Υ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 1η Επαναληπτική Διαδικασία λόγω εξάντλησης επιτυχόντων για τον κωδικό θέσης 1.236 Κ.Υ. Αλεξάνδρας (αποτελέσματα)


 

Πίνακες ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ και ΑΝΑΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Υποψηφίων Ιατρών

Πίνακες ΝΕΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ και ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Υποψηφίων Ιατρών

Πίνακες ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ και ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Υποψηφίων Ιατρών