Γ.Ν. Ν. ΙΩΝΙΑΣ “ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ -ΠΑΤΗΣΙΩΝ” – Αποτελέσματα Συνεντεύξεων ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ