Γ.Ν.Α ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ – ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ – Αποτελέσματα Συνεντεύξεων ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ