Γ.Ν.Α. ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ – ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ)– Αποτελέσματα Συνεντεύξεων ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ