Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» – Αποτελέσματα Συνεντεύξεων ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ