Γ.Ν.Α. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ – Αποτελέσματα Συνεντεύξεων ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ