Διεξαγωγή Β’ Κύκλου Προφορικών Εξετάσεων Ιουνίου 2023 Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων ΕΕΝ & ΔΥΚΝ

Ανακοίνωση – Διεξαγωγή Β’ Κύκλου Προφορικών Εξετάσεων, Περιόδου Ιουνίου 2023, Υποψηφίων Ειδικευομένων Νοσηλευτών για την Απόκτηση του Τίτλου των Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων της «Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής» και της «Νοσηλευτικής Δημόσιας Υγείας/Κοινοτικής Νοσηλευτικής»

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Σε συνέχεια του υπ’ αρ. πρωτ. Γ6α/Γ.Π.19179/04-05-2023 εγγράφου της Νοσηλευτικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Υγείας και μετά την ολοκλήρωση του β’ κύκλου γραπτής δοκιμασίας και την ανάρτηση της λίστας των επιτυχόντων, θα λάβει χώρα ο β’ κύκλος προφορικών εξετάσεων των ειδικευομένων νοσηλευτών των νοσηλευτικών ειδικοτήτων: α) της «Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής» και της β) «Νοσηλευτικής Δημόσιας Υγείας/Κοινοτικής Νοσηλευτικής», για την περίοδο Ιουνίου 2023.

Οι προφορικές εξετάσεις θα διεξαχθούν δια ζώσης σε χώρο ευθύνης της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας από τον αντίστοιχο για κάθε νοσηλευτική ειδικότητα  συντονιστή εκπαίδευσης της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής.

Ο τόπος διεξαγωγής των προφορικών εξετάσεων για τις ειδικότητες: α) της «Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής» και της β) «Νοσηλευτικής Δημόσιας Υγείας/Κοινοτικής Νοσηλευτικής» της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής, ορίζεται το Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», (ταχ. δ/νση: Μεσογείων 152, Τ.Κ. 115 27, Αθήνα). Θα διεξαχθούν στο κτίριο Θ (Αδελφών Νοσοκόμων) στον 1ο όροφο, Αίθουσα Βιβλιοθήκης. Στην είσοδο του κτιρίου, στον πίνακα ανακοινώσεων θα υπάρχει λεπτομερής πληροφόρηση και οδηγίες.

Ως ημερομηνίες και ώρες διενέργειας των προφορικών εξετάσεων ανά ημέρα για την απόκτηση του τίτλου των νοσηλευτικών ειδικοτήτων ορίζονται ως εξής:

  1. Νοσηλευτική Ειδικότητα «Νοσηλευτικής Δημόσιας Υγείας/Κοινοτικής Νοσηλευτικής»
  • Δευτέρα 19 Ιουνίου 2023 και ώρα από 09:00 π.μ. – 14:00 μ.μ.
  1. Νοσηλευτική Ειδικότητα «Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής»
  • Τρίτη 20 Ιουνίου 2023 και ώρα από 09:00 π.μ. – 14:00 μ.μ.
  • Τετάρτη 21 Ιουνίου 2023 και ώρα από 09:00 π.μ. – 14:00 μ.μ.
  • Πέμπτη 22 Ιουνίου 2023 και ώρα από 09:00 π.μ. – 14:00 μ.μ.

ΟΛΟΙ οι υποψήφιοι θα προσέρχονται στον χώρο εξέτασης μία (1) ώρα νωρίτερα από την προβλεπόμενη για κάθε ομάδα, όπως φαίνεται στους σχετικούς πίνακες ΟΜΑΔΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ που ακολουθούν:

Για την εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων ή για περαιτέρω πληροφόρηση μπορούν να απευθύνονται ως κάτωθι:

  1. Γαρυφαλιά Βαλαούρα, τηλ: 213 2010 465
  2. Φωτεινή Πετρέλλη, τηλ: 213 2010 522