Στοιχεία επικοινωνίας Γραμματέων των Συμβουλίων Κρίσης και Επιλογής Ιατρών ΕΣΥ

Στοιχεία επικοινωνίας ετών 2018 και 2019
Στοιχεία επικοινωνίας ετών 2020,2021 και 2022
Στοιχεία επικοινωνίας έτους 2023