Λοιπό Επικουρικό

Παράταση υποβολής αιτήσεων υποψηφίων λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού

Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΛΟΙΠΟΥ, ΠΛΗΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΑΝΟΙΧΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 5/3/2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 23:00.

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΨΗΦΙΟ ΤΟΥ Α.Φ.Μ. ΤΟΥΣ , ΤΙΣ ΚΑΤΩΘΙ ΗΜΕΡΕΣ:

 

  ΠΕΜΠΤΗ       2/3/2023       — Από Α.Φ.Μ. 0 έως Α.Φ.Μ. 4

  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3/3/2023       – Από Α.Φ.Μ. 0 έως  Α.Φ.Μ. 4

 

 

  ΣΑΒΒΑΤΟ  4/3/2023          – Από Α.Φ.Μ. 5 έως  Α.Φ.Μ. 9

 ΚΥΡΙΑΚΗ  5/3/2023            -Από  Α.Φ.Μ.  5 έως  Α.Φ.Μ. 9