Διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη των Αιρετών Μελών (Μονίμων και ΙΔΑΧ) στο Πρωτοβάθμιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο 1ης Υ.ΠΕ Αττικής θητεία 2023-2024

Διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη των Αιρετών Μελών (Μονίμων και ΙΔΑΧ) στο Πρωτοβάθμιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο 1ης Υ.ΠΕ Αττικής θητεία 2023-2024

Γνωστοποίηση Αποτελεσμάτων Ψηφοφορίας κατά την Εκλογική Διαδικασία την 22.11.2022 για την Ανάδειξη  των Αιρετών Μελών και των Αντίστοιχων Αναπληρωματικών τους (Μονίμων και  ΙΔΑΧ) στο Πρωτοβάθμιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο στην έδρα 1ης  Υ.ΠΕ Αττικής.