Διάθεση και χορήγηση Αντιικών Φαρμάκων / Μονοκλωνικών Αντισωμάτων COVID-19.

Πίνακας Διάθεσης Αντιικών Χαπιών COVID-19 στα Φαρμακεία των Νοσοκομείων για τις Ημερομηνίες  03/05/2023 , 04/05/2023 , 05/05/2024 ,  06/05/2024, 07/05/2024 εδώ

Πίνακας Διάθεσης Αντιικών Χαπιών COVID-19 στα Φαρμακεία των Νοσοκομείων για τον  Μαιο του 2024 εδώ

Πίνακας Διάθεσης Αντιικών Χαπιών COVID-19 στα Φαρμακεία των Νοσοκομείων για τον  Απρίλιο του 2024 εδώ

Πίνακας Διάθεσης Αντιικών Χαπιών COVID-19 στα Φαρμακεία των Νοσοκομείων για τον  Μάρτιο του 2024 εδώ

Πίνακας Διάθεσης Αντιικών Χαπιών COVID-19 στα Φαρμακεία των Νοσοκομείων για τον  Φεβρουάριο του 2024 εδώ

Πίνακας Διάθεσης Αντιικών Χαπιών COVID-19 στα Φαρμακεία των Νοσοκομείων για τον  Ιανουαρίου του 2024 εδώ

Πίνακας Διάθεσης Αντιικών Χαπιών COVID-19 στα Φαρμακεία των Νοσοκομείων για τις Ημερομηνίες  30/12/2023 , 31/12/2023 , 01/01/2024 εδώ

Πίνακας Διάθεσης Αντιικών Χαπιών COVID-19 στα Φαρμακεία των Νοσοκομείων για τον  Δεκέμβριο του 2023 εδώ

Πίνακας Διάθεσης Αντιικών Χαπιών COVID-19 στα Φαρμακεία των Νοσοκομείων για τον  Νοέμβριο του 2023 εδώ

Πίνακας Διάθεσης Αντιικών Χαπιών COVID-19 στα Φαρμακεία των Νοσοκομείων για τον Οκτώβριο του 2023 εδώ

Πίνακας Διάθεσης Αντιικών Χαπιών COVID-19 στα Φαρμακεία των Νοσοκομείων για το Έτος 2022 Έως τον Σεπτέμβριο του 2023 εδώ

Πίνακας Διάθεσης Αντιικών Χαπιών COVID-19 στα Φαρμακεία των Νοσοκομείων για τις ημερομηνίες 25-26-27 Φεβρουαρίου 2023.  εδώ

 Χορήγηση Μονοκλωνικών Αντισωμάτων COVID-19 Μάρτιος 2022.

  • Οδηγίες χορήγησης φαρμάκου EVUSHELD. εδώ
  • Ανασκόπηση του Evusheld και αιτιολογικό έγκρισης στην ΕΕ. εδώ  
  • Ιατροί – (Αντιικά – Μονοκλωνικά φάρμακα COVID-19). εδώ


Τηλεφωνική επικοινωνία ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ
   (για  Προγραμματισμό Χορήγησης):


ΓΝΑ «ΛΑΪΚΟ»:
Δευτέρα- Παρασκευή: 9.00πμ-14.00μμ.

-Κα Έλλη Βελισσαράτου: 2132061277
-Κα Αλεξάνδρα Σάννη: 2132061050

Ημέρες Χορήγησης:
Δευτέρα- Κυριακη: 9.00πμ-14.00μμ.

ΓΝΑ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»:
Δευτέρα- Παρασκευή: 9.00πμ-14.00μμ.

-Κα Ευαγγελία Καρκαλέτσου: 2132058114
-Κα Σταματία Τριπολίτη: 2132058114

Ημέρες Χορήγησης:
Δευτέρα- Παρασκευή: 9.00πμ-14.00μμ.