Εκλογές Υπηρεσιακού Συμβουλίου 1ης ΥΠΕ Αττικής

Εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη αιρετών μελών και των αντίστοιχων αναπληρωματικών τους, στο Πρωτοβάθμιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο στην έδρα της 1ης ΥΠΕ Αττικής-ΘΗΤΕΙΑ 2023-2024

Υποβολή Υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη εκπροσώπων των μόνιμων υπαλλήλων και των υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ. στο Πρωτοβάθμιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής-ΘΗΤΕΙΑ 2023-2024