Παράταση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων για την επιλογή Συντονιστών και Αναπληρωτών συντονιστών Εκπαίδευσης

«Παράταση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων για την επιλογή Συντονιστών και Αναπληρωτών συντονιστών Εκπαίδευσης για τις ειδικότητες:

α) «Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας»

β) «Ανακουφιστικής και Υποστηρικτικής Νοσηλευτικής Φροντίδας»

γ) «Γεροντολογικής Νοσηλευτικής»

δ) «Νοσηλευτικής Καρδιαγγειακών Παθήσεων»

Διαύγεια PDF ΩΑΑΦ469Η26-7ΞΘ

«Παράταση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων για την επιλογή Συντονιστών και Αναπληρωτών συντονιστών Εκπαίδευσης για τις ειδικότητες:

α) «Ογκολογικής Νοσηλευτικής»

β) «Παθολογικής Νοσηλευτικής»

γ) «Νοσηλευτικής Παίδων»

δ) «Περιεγχειριτικής Νοσηλευτικής»

έως και την Δευτέρα 27/09/2021 και ώρα 2μμ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση: nos.eidikotites@1dype.gov.gr

Διαύγεια PDF ΨΗΥ3469Η26-ΣΟΕ