Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων για Θέσεις Ειδικευμένων Ιατρών Κλάδου ΕΣΥ

Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται έως την Παρασκευή 05.03.2021 και ώρα 23.59 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για όλες τις θέσεις ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ που προκηρύχθηκαν σύμφωνα με την Αρ. Πρωτ. Γ4α/Γ.Π.5333/05.02.2021 έγκριση προκήρυξης του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας.

Διαύγεια PDF Ω2Ζ2465ΦΥΟ-ΞΩΙ