Κέντρο Υγείας Καλλιθέας – Ιατρεία

Ιατρείο COVID
Γενικής Ιατρικής Γυναικολογικό
Δερματολογικό Ενδοκρινολογικό
Ιατρείο Υποδοχής Καρδιολογικό
Νευρολογικό Οδοντιατρικό
Οδοντοπροσθετικό Ορθοπεδικό
Ουρολογικό Οφθαλμολογικό
Παθολογικό Παιδιατρικό
Παιδοδοντικό Πνευμονολογικό
Ρευματολογικό Χειρουργικό
Ψυχιατρικό ΩΡΛ