ΚΥ Κεραμεικού – Άλλες Υπηρεσίες

Ελεγκτής Ιατρός
Επισκέπτες Υγείας
Εμβολιασμοί
Test Mantoux
Α.Δ.Υ.Μ.
Ηλεκτροκαρδιογράφημα
Ενεσοθεραπεία