ΚΥ Ηλιούπολης – Ιατρεία

Ιατρείο COVID
Αλλεργιολογικό Γενικής Ιατρικής
Γυναικολογικό Δερματολογικό
Ενδοκρινολογικό Ιατρείο Υποδοχής
Καρδιολογικό Νευρολογικό
Οδοντιατρικό Ορθοπεδικό
Παθολογικό Παιδιατρικό
Πνευμονολογικό Ρευματολογικό
Χειρουργικό Ψυχιατρικό
ΩΡΛ