ΚΥ Ραφήνας – Άλλες Υπηρεσίες

TRIPLEX  Αγγείων  & Καρδιάς
Α.Δ.Υ.Μ.
Ακοόγραμμα – Τυμπανογράμματα
Ελεγκτής Ιατρός
Εμβολιασμοί
Ενεσοθεραπεία
Επισκέπτριες Υγείας
Ηλεκτροκαρδιογράφημα
Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας
Σπιρομετρήσεις
Ψηφιακή Μαστογραφία (από 27/6/2022)