ΚΥ Νέας Μάκρης – Ιατρεία

 

Γενικής Ιατρικής Παθολογικό
Γυναικολογικό Ιατρείο Υποδοχής
Καρδιολογικό Οδοντιατρικό
Ορθοπεδικό Παιδιατρικό