ΚΥ Αχαρνών – Άλλες Υπηρεσίες

Test Mantoux
Αντιγριπικός εμβολιασμός
Ελεγκτής Ιατρός
Εμβολιασμός Ενηλίκων
Ενεσοθεραπεία
Επιτροπή ΑΥΕ
Επιτροπή ΒΥΕ
Ηλεκτροκαρδιογράφημα
Μέτρηση Οστικής Μάζας (τηλ. για ραντεβού 210 2440099)
Σπιρομετρήσεις
Υπέρηχοι