ΚΥ Αχαρνών – Εργαστηριακές-Απεικονιστικές Εξετάσεις

Εργαστηριακές Εξετάσεις Απεικονιστικές Εξετάσεις
Αιματολογικές Ακτινολογικές (τηλ. 2102440099)
Ανοσολογικές Πανοραμικές Οδόντων
Βιοχημικές
Μικροβιολογικές (τηλ. 2102407910)
Ορμονολογικές
Test pap