ΣΠΜΠ ΚΥ Χαλανδρίου – Άλλες Υπηρεσίες

Αγωγής Υγείας
Εμβολιασμοί – MANTOUX παιδιών
Ενεσοθεραπεία
Επισκέπτες Υγείας
Μαθήματα Ανώδυνου Τοκετού