ΤΙ Αργυρούπολης – Ιατρεία

Γεν. Ιατρικής (κάθε Δευτέρα & Τρίτη) Γυναικολογικό
Δερματολογικό Καρδιολογικό (κάθε Τετάρτη)
Νευρολογικό Ορθοπεδικό
Οδοντιατρικό Οφθαλμολογικό
Παιδιατρικό Πνευμονολογικό
Φυσιατρικό (κάθε Πέμπτη) Ψυχιατρικό
ΩΡΛ