ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-Ενημέρωση για το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα των Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων Επείγουσας /Εντατικής Νοσηλευτικής και Δημόσιας Υγείας/ Κοινοτικής Νοσηλευτικής και για την επιλογή των Συντονιστών και Αναπληρωτών Συντονιστών Εκπαίδευσης

Ενημέρωση για το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα των Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων Επείγουσας /Εντατικής Νοσηλευτικής και Δημόσιας Υγείας/ Κοινοτικής Νοσηλευτικής και για την επιλογή των Συντονιστών και Αναπληρωτών Συντονιστών Εκπαίδευσης