Διενέργεια Εκλογών για την ανάδειξη των αιρετών μελών (μόνιμων & Ι.Δ.Α.Χ.) του Πρωτοβάθμιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου με έδρα την 1η Υ.ΠΕ. Αττικής

Διενέργεια Εκλογών για την ανάδειξη των αιρετών μελών (μόνιμων & Ι.Δ.Α.Χ.) του Πρωτοβάθμιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου με έδρα την 1η Υ.ΠΕ. Αττικής

Διαύγεια PDF ΡΠΑ2469Η26-ΧΡΦ