ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – Ετήσια συντήρηση και διατήρηση σε ετοιμότητα των μέσων πυρόσβεσης και πυροπροστασίας των δομών υγείας ΠΦΥ της Διοίκησης της 1ης Υ.ΠΕ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ετήσια συντήρηση και διατήρηση σε ετοιμότητα των μέσων πυρόσβεσης και πυροπροστασίας των δομών υγείας ΠΦΥ της Διοίκησης της 1ης Υ.ΠΕ.

 

Διαύγεια PDF ΨΒΒ0469Η26-09Τ