Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια ενός Ψηφιακού Ορθοπαντομογράφου / Πανοραμικών Ακτινογραφιών

Προμήθεια Ενός (1)Ψηφιακού Ορθοπαντομογράφου Πανοραμικών ακτινογραφιών