ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 09:00π.μ. ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ 1ης ΥΠΕ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΙΣΟΒΑΘΜΟΥΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΡΟΒΛΠΕΤΩΝ Η’ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ.