Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Συλλογή Προσφορών για την Προμήθεια υπηρεσιών για τον επαναχρωματισμό κοινόχρηστων χώρων & θυρών, αποκατάσταση πλακιδίων τοίχων και λοιπές εργασίες στο Κ.Υ Νέου Κόσμου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Συλλογή Προσφορών μέσω «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» για την Προμήθεια υπηρεσιών για τον επαναχρωματισμό κοινόχρηστων χώρων & θυρών, αποκατάσταση πλακιδίων τοίχων και λοιπές εργασίες στο Κ.Υ ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ.

Διαύγεια PDF Ω1ΦΧ469Η26-Μ4Α