Εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών μελών (μονίμων & ΙΔΑΧ) του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της 1ης ΥΠΕ Αττικής

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 1ης ΥΠΕ