Έγκριση θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ. (Yπ’ αριθμ Γ4α/Γ.Π.64017/05-12-2023) – ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Η’ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ (για την εξειδίκευση που προβλέπεται στις διατάξεις του Π.Δ. 161/2001 για τη Λοιμωξιολογία)

Πίνακες ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ και ΑΝΑΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Υποψηφίων Ιατρών

Πίνακες ΝΕΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ και ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Υποψηφίων Ιατρών

Πίνακες ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ και ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Υποψηφίων Ιατρών