ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:
Για Άσκηση Υποψήφιου Δικηγόρου στην Ενιαία Νομική Υπηρεσία της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής (Αρ. Θέσεων 1).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 11.09.2023 έως 20.09.2023

Διαύγεια PDF Ψ9Φ2469Η26-6Υ2