Ανάρτηση Πινάκων Υποψηφίων για την ανάδειξη εκπροσώπων των Υπαλλήλων στο Πρωτοβάθμιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής

Ανάρτηση Πινάκων Υποψηφίων για την Εκλογή Εκπροσώπων των Υπαλλήλων στο Πρωτοβάθμιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Διοίκησης της 1ης Υ.ΠΕ.  Αττικής-ΘΗΤΕΙΑ 2023-2024

ΜΟΝΙΜΟΙ 2022

ΙΔΑΧ 2022

Ανάρτηση Οριστικών Πινάκων Υποψηφίων