Εργαστηριακές Εξετάσεις Απεικονιστικές Εξετάσεις
Αιματολογικές Υπέρηχοι
Ανοσολογικές Πανοραμικές
Βιοχημικές Υπερηχογράφημα μαστού
Κυτταρολογικές
Μικροβιολογικές
Ορμονολογικές
Test pap
Strep test