ΚΥ Βύρωνα – Άλλες Υπηρεσίες

 

Λήψη Rapid Test
ΑΔΥΜ
Ελεγκτής Ιατρός
Eμβολιασμοί
Ενεσοθεραπεία
Ηλεκτροκαρδιογράφημα
Σπιρομέτρηση
Test Mantoux